Akuko ndi Voice of Nigeria, Jenuwari 17, 2013

Akuko ndi Voice of Nigeria, Jenuwari 17, 2013
: :

Akụkọ ndị Voice of Nigeria, nke Ijoema Okparaeke na Franklin Olua wetere gị.